X
تبلیغات
زولا

کلاس ریاضی

همه چیزدرموردریاضی
شنبه 16 دی‌ماه سال 1391

معما

)مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفندهایش بجز9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟ 

2)سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه می کنند.قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده وهر کدام نفری 10 هزار تومان پرداخت می کنند تا ان ساعت را خریداری کنند...بعد از رفتن از آن ها صاحب مغازه به شاگردش می گوید:قیمت ساعت 25 هزار تومان بوده .این 5 هزار تومان را بگیر و به آن ها برگردان.شاگرد 2 هزار تومان را برای خود بر میدارد و 3 هزار تومان باقیمانده را به آن ها بر می گرداند.(نفری هزار تومان).حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند.که 3×9 برابر 27 می شود.این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است می شود 29 هزار تومان باقیمانده کجاست؟

3)یک ظرف به گنجایش 9 لیتر و یک ظرف دیگر به گنجایش 4 لیتر داریم.چگونه می توان دقیقا 6 لیتر آب در ظرفی که 9 لیتر گنجایش دارد بریزیم؟

4)یک زن و شوهر بیست و یک سال پیش زمانی که با هم ازدواج کردند سن شوهر سه  برابر سن زن بود.امروز سن او دو برابر سن همسرش است.زن در روز عروسی چند ساله بود؟

5)یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد.هنوز هیچی نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها شکست.اسب سواراززن روستایی پوزش خواست و حاضر شد پول همه انها را بپردازد.اسب سوار: مادرجان چند تا تخم مرغ داشتی؟زن روستایی:نمی دانم!اما وقتی آن ها را دوتا دوتا برمی داشتم یکی باقی می ماند"وقتی سه تا سه تا برمی داشتم یکی باقی می ماند"وقتی چهارتا چهارتا بر می داشتم یکی باقی می ماند"وقتی پنج تا پنج تا بر می داشتم یکی باقی می ماند"وقتی شش تا شش تا برمی داشتم یکی باقی می ماند"اما وقتی که هفت تا هفت تا بر می داشتم هیچی باقی نمی ماند.اسب سوارحساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستایی را داد.

سوال:کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی می توانست در سبد می توانست داشته باشد چه تعداد است؟

                                   گردآورنده:عرفان ممیوند